Tehnopoli teenused tervisetehnoloogia ettevõtetele aitavad valdkonna nutikal ideel kasvada rahvusvaheliseks ettevõtteks.

Tervisetehnoloogia valdkonnas katavad Tehnopoli teenused ettevõtte erinevad arenguetapid. Tehnopoli inkubatsiooniprogrammi raames aitame ideed, lahendust ja turgu valideerida ning kaasata esmast investeeringut. Oleme käivitamas tervisetehnoloogia valdkonnas rahvusvahelist kiirendiprogrammi, et aidata ettevõtetel jõuda skaleerimisfaasi. Novembrist 2014 käivitasime üle-Eestilise tervistehnoloogia klastri, mis koondab Eestist kõiki olulisi seotud osapooli. Tehnopol kuulub ka erinevatesse tervise valdkonna rahvusvahelistesse võrgustikesse, mille abil saavad ettevõtted leida endale sobivad arenduspartneri või kliendi. Tutvu Teaduspargi Tehnopol tervisetehnoloogia valdkonna coachide, mentorite ning ekspertidega. Tehnopolis asuvad ka Biolaborid, Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus ning Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Teadusarenduskeskus.

Connected Health klaster (CH)

connected health_est (3)

Connected Health klaster (CH) on Eesti erinevate tervisega seotud osapoolte kogukond, kelle ühiseks eesmärgiks on rakendada tehnoloogiad veelgi paremate tervisega seotud toodete ja teenuste pakkumiseks. Connected Health klastris tegutsevad  tervisetehnoloogia ettevõtted, sh startupid, tervise IT, meditsiiniseadmete, biotehnoloogia ja ravimiettevõtted. Kaasa löövad Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tallinn Ülikool, kõik tervisega seotud tehnoloogia arenduskeskused Eestis, haiglad, kliinikud ja teised kasutajagruppide esindajad. CH on osa Euroopa Connected Health liidust ja ScanBalt võrgustikust.

Missioon: Eesti tervisevaldkonna ettevõtete globaalse konkurentsivõime suurendamine kasutades tehnoloogiast, ettevõtluskeskkonnast ja koostööst johtuvaid võimalusi.
Visioon: Eesti on parim paik tervisetehnoloogia ettevõtete käivitamiseks ja arendamiseks 2020. aastal.

Connected Health klaster toetub kolmele tegevuseesmärgile:

Vaata lisa koduleheltOlete oodatud kommuuniga liituma Google+ lehel.

Biolaborid

Tehnopoli osalusel käivitati 2013. aastal teaduspargis Biolabor. Tegu on Baltimaades ainulaadse tüvirakkude tootmiseks ja paljundamiseks sobiva laboriga – puhta ruumiga, millest labori loojad soovivad kujundada koostöös Rakuravi klastriga Eesti ja Euroopa meditsiini arengu jaoks vajaliku tootmisettevõtte, mis on suuteline valmistama kõrgetele kvaliteedinõuetele vastavaid rakuravi tooteid. Loe rohkem Biolaborite lehelt.

Ülevaadet Eesti tervisetehnoloogia sektorist siit.

Huvi korral võtke ühendust tervisetehnoloogia ja Connected Health klastri juhiga:
Külle Tärnov Mob: +372 56 800 221 E-mail: kylle.tarnov@tehnopol.ee.